Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Skultes kartons"

Reģistrācijas Nr.: 40103225593

Juridiskā adrese:
Bērzu aleja 5E, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161
Faktiskā adrese:
Bērzu aleja 5E, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161

Bankas rekvizīti:
A/S "SWEDBANK"
Kods: HABALV22
Konts: LV18HABA0551025032968

Tālrunis: +371 26333693
Fax: + 371 67954391
E-pasts: info@skulteskartons.lv

Jūsu jautājums / atsauksme

45 + 4 =