Ražotne

Skultes kartons ražotne atrodas Saulkrastu novada, Zvejniekciemā, pēc adreses Bērzu aleja 5E