Kontaktforma

Adrese

Bērzu aleja 5E, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161

SIA "Skultes kartons"

Reģistrācijas Nr.: 40103225593
PVN Nr. LV40103225593

Bankas rekvizīti

A/S "SWEDBANK" Kods: HABALV22
Konts: LV18HABA0551025032968